สทท-11 (1)ช่อง 11 NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดูหวยออนไลน์ ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ หวยออนไลน์ ออก เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล ซีเกมส์